Videnskabelige artikler, offentlige rapporter og artikler

 

Videnskabelige artikler

 

42% mindre risiko for at dø

Se hele artiklen her

Resumé:
Engelsk helbredsundersøgelse fra University College London publiceret i 2014, af ca. 65.000 englændere i perioden 2001 – 2013. I undersøgelsen sammenlignes dødeligheden med, hvor meget frugt og grønt den enkelte dagligt spiser. Undersøgelsen viser, at jo mere frugt og grønt der dagligt spises, jo mindre er risikoen for at dø – af enhver årsag. Der er 42% mindre risiko for at dø, hvis der dagligt spises mere end 7 grøntsager/frugt. Grøntsager har større virkning end frugt, når det gælder om at mindste risikoen for at dø.


Sprøjtegifte i skolebørns urin

Se hele artiklen her

Resumé:
Amerikansk undersøgelse fra Emory University, Atlanta fra 2006, af 23 skolebørns indhold af sprøjtegifte i urinen, når de indtager konventionelle fødevarer og økologiske fødevarer. Undersøgelsen konkluderer, at hovedparten af de sprøjtegifte som børn har i kroppen, stammer fra sprøjtegifte, som børn spiser med maden og at sprøjtegiftene forsvinder, hvis der spises økologisk.


Økologisk mad fjerner sprøjtegiftene

Se hele artiklen her

Resumé:
Svensk pilotundersøgelse fra Svenska Miljöinstitutet, Stockholm fra 2015 af forekomsten af 8 sprøjtegifte i urinen, hos en familie på far, mor og 3 børn. Undersøgelsen måler indholdet af sprøjtegifte i urinen ved overgang fra konventionelle fødevarer til økologiske fødevarer. Konklusionen er, at hele familien har sprøjtegifte i urinen når der spises konventionelle fødevarer, med de største koncentrationer hos de mindste børn. Sprøjtegiftene forsvinder fra urinen, når der indtages økologiske fødevarer.


Gennemgang af 343 videnskabelige artikler om økologiske afgrøder

Se hele artiklen her

Resumé:
Offentliggjort i British journal of nutrition i 2014 af mange forfattere fra forskellige universiteter og forskningscentre. Artiklen beskriver kvaliteten af økologisk dyrkede afgrøder i forhold til konventionelle dyrkede afgrøder. Artiklen er baseret en meta analyse af 343 videnskabelige undersøgelser. Undersøgelsen konkluderer, at økologisk dyrkede afgrøder især indeholder flere antioxidanter end konventionelle dyrkede afgrøder. De konventionelle dyrkede afgrøder indeholder større koncentrationer af det farlige tungmetal cadmium og har et større indhold af pesticider.


Veganere har lavere risiko for at få hjertekarsygdomme og visse typer kræft

Se hele artiklen her

Resumé:
Amerikansk undersøgelse fra Loma Linda University fra 2014, som viser at veganere har mindre risiko for at få hjertekarsygdomme og visse typer kræft end vegetarer (som også spiser æg, fisk og mælk).


7-dages vegan-diet nedsætter blodtryk, kolesterolindhold og vægten

Se hele artiklen her

Resumé:
Videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Nutrition journal, 2014 som viser at blodtrykket, kolesterolindholdet falder efter en 7 dage diet med vegetarisk mad. Også forsøgspersonernes vægt faldt.


Rapporter fra danske myndigheder

Pesticidrester i 20 -80 % af alle konventionelt dyrkede grøntsager og frugter

Se hele artiklen her

Resumé:
Rapport om pesticider i fødevarer udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2014. Rapporten viser resultatet af fødevarekontrollens arbejde i 2013. Der er fundet pesticidrester i ¾ af al udenlandsk frugt og ½ af al dansk frugt. Hos grøntsagerne er blev der fundet pesticidrester i ½ af alle udenlandske grøntsager og 1/5 af alle danske grøntsager. Ca. 3 ud af 100 fund af pesticidrester overskred grænseværdierne for det tilladte indhold af pesticidrester. Ud af 164 økologiske stikprøver af frugt og grønt var der pestidrester i 4 tilfælde, hvoraf 1 tilfælde forklares med ulovlig brug af pesticider.


Pesticidrester i fødevarer og beregning af indtagelse af pesticider

Se hele artiklen her

Resumé:
Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer i 2008, udgivet af Fødevarestyrelsen i 2008. Denne rapport indeholder udover pesticidrester i de enkelte frugter og grøntsager også beregninger af danskernes daglige indtag af pesticider gennem frugt, grønt, kornprodukter mm. Mere end 98% af alle sprøjtegifte stammer fra frugt, grønt og kornprodukter.


Anbefalinger for daglig indtagelse af grønt og frugt

Se hele artiklen her

Resumé:
Udgivelse fra 1998 fra Veterinær- og Fødevarestyrelsen om hvor mange grøntsager og frugter danskerne dagligt skal spise. Rapporten indeholder både beskrivelser af næringsstofindhold og indhold af toxiner i frugt og grønt, samt relation til forskellige sygdomme. Desuden en gennemgang af, hvad andre lande anbefaler. Anbefalingen er de berømte 6 om dagen.


Opdateret viden om mængdeanbefalingerne fra 1998

Se hele artiklen her

Resumé:
Opdateret viden fra Fødevareinstituttet udgivet i 2007 vedrørende mængdeanbefalingerne fra 1998. Rapporten konkluderer at hver 7 voksne og hvert 3 barn nu spiser den anbefalede mængde grønt og frugt. Rapporten underbygger de sundhedsmæssige aspekter ved at spise frugt og grønt, men peger også på at 5-10% af danskerne har mindre allergiske reaktioner ved at spise frugt og grønt.


Rapport fra Bichel-udvalget om pesticider påvirkning af sundhed og miljø

Se hele artiklen her

Resumé:
Tværfaglig rapport fra 1999 fra underudvalget for miljø og sundhed, – et udvalg nedsat af folketinget i 1997 – kaldet Bichel-udvalget – som havde til formål at belyse anvendelsen af sprøjtemidler og eventuelle konsekvenser ved udfasning af disse. Rapporten beskriver detaljeret påvirkning på miljø, arbejdsmiljø og sundhed. Der er mange væsentlige afsnit, men især afsnittet om menneskers indtagelse af pesticider er vigtigt, idet mere end 98% af alle pesticider stammer fra frugt, grønt og kornprodukter.


Artikler fra diverse medier

99% af alle danske børn har sprøjtegifte i urinen

Læs here artiklen her

Resumé:
Artikel fra Ingeniøren i 2014 om at 99 ud af 100 børn har sprøjtegifte i urinen. Sprøjtegifte som hæmmer børnsudvikling og giver lavere IQ.


Spis økologisk og undgå sprøjtemidler i din urin

Læs here artiklen her

Resumé:
TV udsendelse på DR i 2014 hvor værterne spiste økologisk eller konventionel diet i 3 dage og fik målt indholdet af sprøjtegifte i urinen.